Tag Archive | פרופ' ירון אזרחי

דברי פרופ' ירון אזרחי: תפקיד מחנה שלום 4

פרופ' ירון אזרחי: תגובת הציבור בשבועות הראשונים של מלחמת לבנון השניה מעידה כיצד קל להפוך מלחמת ברירה למלחמת אין ברירה בישראל. לנו, כידוע לכם, יש רק מושג של מלחמות אין ברירה. ברמה מאד בסיסית אנו לא מצליחים להעביר לציבור הישראלי שהיציע נשען על עמודים שיש בהם בקיעים ושהיציע עומד לקרוס. כדי שהדבר הזה יובהר צריכה להיות אסטרטגיה משולבת הרבה יותר מוצלחת ממה שמחנה השלום עשה עד עכשיו. ראיתי את הדברים הנוראיים שנעשים בסוסיא. עוד לא קלטנו בישראל את הקשר הקיים בין ההתגרות שלנו בעולם המוסלמי וההתחככות בו עם האיום האיראני. רבין, ברק ושרון כגנרלים הבינו משהו שלא יכלו לומר לציבור בקול רם. הם גילו את חולשתו של צה"ל. הם הבינו שלא ניתן להחזיק את ההתנחלויות בלי להרוס את הצבא. יש מקום לחפש דרך להעביר לציבור שהמשימה שמטילות עלינו ההתנחלויות מחייבת אותנו ליותר. הייתי רוצה לראות שבמחנה השלום יקימו קבוצה של כ- 10-15 אנשים שיגדירו ויציגו לציבור אסטרטגיה חדשה של תפישת האיומים. מטרתנו היא לשנות ולא רק לשקף. יש בעיה של הציבור שמחונך לראות בעולם המוסלמי גוף חד מימדי וסטריאוטיפי שמהווה רק איום. האסלאם הוא ציביליזציה מלאת עושר ופוטנציאל, ולכן המטרה היא למצוא כוונים חדשים להצגת הקונפליקט והדרך לשלום בפני הציבור הישראלי. אנו צריכים לקוות שיגיע עוד רגע היסטורי ולהכין את התכניות לכך.

מודעות פרסומת

פרופ' ירון אזרחי: 9

פרופ' ירון אזרחי: קל להסכים עם אבנרי שאופטימיזם הוא הנחת עבודה נכונה למי שרוצה שינוי. השאלה היא איך נותנים תוקף לעמדות מסוימות בציבור גדול. אני יכול לומר שהמדדים לסיבות לליגיטימציה ולדה-לגיטימציה שונים ממה שקורה אצלנו. אני לא חושב שהמטרה צריכה להיות חיבור של תושבי עיירות פיתוח לקיבוצניקים. הפקרנו את הריאליזם לימין ואנחנו מחזיקים בתקווה בלי ריאליזם. האבסורד הוא שהריאליזם של הימין הוא הזוי. ישראל היא המדינה הלא מוסלמית היחידה במזרח התיכון. אם נציג את עצמנו כמדינה מובילה מערבית, אנו לא נצליח להשתלב באזור.

פרופ' ירון אזרחי: הדבר החשוב ביותר הוא שנדע מה אנחנו רוצים. 15

פרופ' ירון אזרחי: אני מאד מקנא בקבוצה של רבני יש"ע, שמפיצים את מסר הימין הדתי. תנועת שלום עכשיו התחילה כתנועה של אינטלקטואלים אך היא לא התנהלה כתנועה של אינטלקטואלים. הפוליטיקה הגדולה מונעת ע"י אידאות. אני טוען נגד שלום עכשיו שלא היתה כל התחדשות באידיאולוגיה שלה. אם אנחנו לא ניצור גוף של כ- 60 אנשים שיבנה בסיס חדש של טיעונים, אז נאבד את הרלוונטיות שלנו. נמאס לשמוע את אותן הטענות והסיסמאות. זה לא יעשה ע"י עוד הפגנה או נאום של סופר שמאלני. הגיע הזמן שהשמאל יצור לו תכנון של חשיבה ומאבק על הציבוריות הישראלית. הדבר החשוב ביותר הוא שנדע מה אנחנו רוצים.

פרופ' ירון אזרחי: שמחנה השלום יקיים כנס שנתי מרכזי של שלום. 18

פרופ' ירון אזרחי: שולל את דבריו של אורי אבנרי שפסל מפגשים בחו"ל. אחד המוקדים העיקריים של קהילת השלום הישראלי צריכה להיות הקונגרס האמריקאי.

במחקרים שנעשו באירופה על מחאה וביקורת פוליטית על שלטון עלה כי לאינטרנט יש כוח עצום שעוד רחוק ממיצוי.

פרופ' אזרחי מציע כי מחנה השלום יקיים כנס שנתי מרכזי של שלום.